Mensen in hybride vergadering

Hybride werken is heel persoonlijk

‘Voor de één is thuiswerken een openbaring geweest. De ander kijkt alweer reikhalzend uit naar kantoor. De uitdaging is dat we straks mensen blijvend de ruimte geven om hun eigen mobiliteitsoplossing te kiezen. Zo kunnen we de winst van het hybride werken vasthouden.’ 

Beleidsadviseur Verkeer, Vervoer en Smart Mobility van de Gemeente Haarlemmermeer Anthony Kleibergen over mobiliteit in de komende maanden. 

Thuis bergen werk verzetten 

‘Het is wat vroeg om al voorspellingen te doen maar je kunt al wel trends herkennen.’ opent Anthony Kleibergen. ‘Aan de ene kant zag je mensen opbloeien en thuis bergen met werk verzetten. Ze konden zich gemakkelijker concentreren. Ook zonder reistijd viel er een stressfactor weg. Tegelijkertijd snakken veel mensen ernaar om weer direct contact met collega’s te hebben. Mobiliteit draagt zo op verschillende manieren bij aan het plezier in je werk.’ 

Elkaar weer op kantoor treffen 

‘Voor sommige overleggen is het overigens wel zo functioneel om elkaar fysiek op kantoor te treffen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat we straks massaal weer op hetzelfde moment op dezelfde plek hoeven te zijn. Want dan staan we in no time weer met zijn allen in de spits. We zullen dus moeten blijven spreiden en verkeersdrukte mijden en aandacht hebben voor individuele verschillen. Mobiliteit is ook heel persoonlijk.’ 

Vertrouwen  

‘Ik denk dat we er ook op moeten vertrouwen dat mensen zelf heel goede keuzes kunnen maken als het om hun eigen persoonlijke mobiliteit gaat. Die ruimte moeten we ze ook blijven geven. En dat het kantoor een ontmoetingsplek blijft is voor mij duidelijk. Niets zo prikkelend als een live brainstorm of planningssessie met zijn allen op kantoor.’ 

Hybride werken doorzetten 

‘We gaan voorlopig door met het hybride werken. We bekijken als organisatie hoe we reizigerskilometers en reistijd kunnen verminderen. Zo werken we aan onze duurzame doelstellingen. Ook moedigen we medewerkers aan om anders te reizen, bijvoorbeeld op een ander moment van de dag. Op die manier kunnen we als grootste werkgever in de regio ook een bijdrage leveren aan minder verkeersdruk in het Groot Schiphol gebied.‘ 

Deel dit stuk

Meer nieuws

Inspiratiemotor voor mobiliteitsbeleid: Olympia

Hoe krijg je werknemers mee als het gaat om hybride werken? Op hun volledig hybride werklocatie in Hoofddorp vertelde arbeidsbemiddelaar Olympia hoe...

Invoering van Omgevingswet vertraagd. Gevolgen voor Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024. Daarmee is ook het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit uitgesteld, omdat de...

Mobiliteitssafari: langs werkgevers in Hoofddorp

Kom gluren bij de buren! Groot Schiphol Bereikbaar organiseert op donderdag 9 februari 2023 een mobiliteitssafari door de regio Hoofddorp. De safari...
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief