Man fietst op snelweg

Samen, voorbereid aan de start

Iedereen uit de hyperspits  

De tweede lockdown heeft impact op alle niveaus van de mobiliteitsdiscussie. Medewerkers werken weer meer vanuit huis en de beleidsmakers van grote en kleine organisaties houden hun mobiliteitsbeleid tegen het licht. Asta van Droffelaar (programmamanager Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid) en Erik Berkhof (adviseur netwerkmanagement Rijkswaterstaat) benadrukken in een gesprek hoe belangrijk brede samenwerking is voor de mobiliteit in het post-corona tijdperk. “Een half jaar geleden wilden we iedereen de hyperspits uitkrijgen en CO2 reduceren. Door de coronacrisis lijkt het erop dat de mobiliteitsdoelstellingen van Groot Schiphol Bereikbaar behaald zijn”, geeft Asta aan.  

Het blijft een tijdelijke situatie 

“De verleiding is groot om nu achterover te leunen.” Vult coördinator monitoring en evaluatie Uitvoeringsagenda SBaB Erik haar aan. Hij zit namens Rijkswaterstaat in het kernteam van Groot Schiphol Bereikbaar. “Hoelang de crisis ook duurt, zij is tijdelijk. De mobiliteitsdoelstellingen zijn nog even actueel als in 2019.” 

Man op fiets

“We kunnen deze tijd gebruiken om de positieve gedragseffecten te behouden en bestendigen voor de toekomst. We staan positief tegenover thuiswerken en fietsstimulering waaronder e-biken. Maar er zijn ook minder positieve effecten. Te denken valt aan gebrek aan goede thuiswerkplekken, meer autogebruik, minder OV gebruik. We moeten plannen maken om te voorkomen dat we straks direct weer terugvallen in ons oude gedrag, in oude vertrouwde mobiliteitskeuzes. We moeten op tijd de samenwerking zoeken.” 

We beginnen niet bij nul 

Erik: “De context is veranderd. We zoeken nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen. Behalve aan de korte termijn aspecten werken we nu ook al aan de middellange termijn. Werkgevers doen nu ervaring op met bijvoorbeeld thuiswerken. Ook met de minder positieve neveneffecten. We kunnen ze daarbij vanuit ons programma ondersteunen, middels de mobiliteitsexperts van Breikers. Dat helpt om de huidige verandering ook in de toekomst vast te houden. We moeten wat dat betreft het ijzer smeden als het heet is. Nu is het momentum. Gelukkig beginnen we niet bij nul en kunnen we voordeel halen uit samenwerking tussen verschillende disciplines.” Asta vult aan, “Binnen de programma’s hebben we een netwerk van kennispartners opgebouwd zoals Breikers, dat ons kan helpen. Met de Arbo technische uitdagingen van een thuiswerkplek, of de impact van het door elkaar lopen van werk en privé, kennisuitwisseling met andere werkgevers op thuiswerkbeleid etc.“ 

Paraplu Samen Bouwen aan Bereikbaarheid biedt veel mogelijkheden 

De grootste knelpunten in het MRA-wegennetwerk bevinden zich bij zes gebieden: Zuidas, Haarlem, Schiphol, Almere-Amsterdam, Amsterdam-Zuidoost en de regio IJmond. In de uitvoeringsagenda van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (hierna: SBaB) is daarom per gebied een aanpak opgenomen, zoals onder andere afspraken met werkgevers om flexibel (thuis) te werken en fietsen te stimuleren bij hun werknemers. 

Programmamanager Mirjam de Keizer van Groot Schiphol Bereikbaar vult aan. ”Juist vanwege die unieke situatie is het belangrijk dat we vanuit de paraplu SBaB de uitdaging oppakken om dingen gezamenlijk te doen. Dat doen we met onze samenwerkingspartners Breikers en goinGDutch. Ook leggen we bijvoorbeeld de verbinding tussen onze aanpak en het Smart Mobility programma van gemeente Haarlemmermeer of de MaaS oplossingen die Schiphol ontwikkelt. We bieden zo een brede basis om in te spelen op de ontwikkelingen. Daarom blijven we energie stoppen in het vinden en onderhouden van die onderlinge verbanden. De veranderingen waar we voor staan vragen erom dat we ons samen voorbereiden op de volgende post-corona-mobiliteit.” 

Deel dit stuk

Meer nieuws

Groot Schiphol Bereikbaar draagt stokje over aan Breikers per 1 januari 2024

“Na een periode van vijf jaar draagt het Groot Schiphol Bereikbaar-team het initiatief over aan Breikers. In de afgelopen jaren hebben we...

De Burendag 2023: Trends en beleid in duurzame mobiliteit

Maandag 25 september vond de Groot Schiphol Bereikbaar Burendag plaats in Pharos Hoofddorp. Het was een geslaagde dag waar de buren uit...

Werkzaamheden station Schiphol Airport weer van start

De komende maanden wordt er weer hard gewerkt op en aan de sporen rondom Schiphol door aannemer BAM Infra Civiel. ProRail vervangt...
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief